Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P185 Mykologie

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 111 (12 %) Učebna: B13 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x46.2 %
dobrá7x53.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x92.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Vyučující

V. Hubka ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
V. Hubka je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
V. Hubka je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%13x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné11x84.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný11x84.6 %
nízký2x15.4 %
průměr 2.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x30.8 %
průměrný9x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět