Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P182 Mykologie

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 111 (20 %) Učebna: B13 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x36.4 %
dobrá13x59.1 %
průměrná1x4.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x13.6 %
přiměrěné17x77.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.85

Vyučující

A. Čmoková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.67
A. Čmoková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.05
A. Čmoková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x81 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x22.7 %
žena17x77.3 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé21x95.5 %
opakovaně1x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%2x9.1 %
50 – 25%2x9.1 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x13.6 %
nadprůměrné4x18.2 %
průměrné12x54.5 %
podprůměrné2x9.1 %
špatné1x4.5 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x22.7 %
průměrný16x72.7 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x31.8 %
průměrný14x63.6 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět