Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P33 Mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 35 / 119 (29 %) Učebna: B3 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá26x74.3 %
dobrá7x20 %
průměrná2x5.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x74.3 %
spíše ano5x14.3 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x91.4 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x74.3 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x23.5 %
průměr 1.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x11.4 %
přiměrěné26x74.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 1.87

Vyučující

I. Konopásek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x57.1 %
spíše ano12x34.3 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
I. Konopásek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x88.6 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.09
I. Konopásek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x17.1 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x80 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x73.5 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x91.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x74.3 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x28.6 %
žena25x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.34x97.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%22x62.9 %
75 – 50%11x31.4 %
50 – 25%2x5.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x11.4 %
nadprůměrné13x37.1 %
průměrné18x51.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký19x54.3 %
průměrný16x45.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký18x52.9 %
průměrný15x44.1 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět