Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330C01B Metody ve fyzické geografii I.B

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 29 / 29 (100 %) Učebna: VEZ Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá3x10.3 %
dobrá13x44.8 %
průměrná12x41.4 %
špatná1x3.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne11x37.9 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne13x44.8 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne7x25 %
rozhodně ne4x14.3 %
nemohu posoudit4x14.3 %
průměr 2.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké17x60.7 %
přiměrěné9x32.1 %
nízké1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.41

Vyučující

M. Křížek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne8x27.6 %
rozhodně ne12x41.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 3.07
V. Treml ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x10.3 %
spíše ano18x62.1 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.14
Z. Engel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x10.3 %
spíše ano9x31 %
spíše ne15x51.7 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.5
M. Křížek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne9x31 %
rozhodně ne3x10.3 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.39
V. Treml je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.64
Z. Engel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne5x17.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.93
M. Křížek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x62.1 %
průměr 1.64
V. Treml je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x69 %
průměr 1.78
Z. Engel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit19x65.5 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano19x67.9 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž20x69 %
žena9x31 %
průměr 1.31
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé28x96.6 %
opakovaně1x3.4 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%28x96.6 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné5x17.2 %
průměrné21x72.4 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné1x3.4 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x6.9 %
průměrný24x82.8 %
nízký3x10.3 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x17.2 %
průměrný23x79.3 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět