Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P54C Matematika B1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 43 (42 %) Učebna: D Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x44.4 %
dobrá8x44.4 %
průměrná2x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné14x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.88

Vyučující

J. Rubešová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
J. Rubešová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
J. Rubešová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x44.4 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž11x61.1 %
žena7x38.9 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x94.4 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x16.7 %
průměrný11x61.1 %
nízký4x22.2 %
průměr 2.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x38.9 %
průměrný10x55.6 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět