Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52C Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 19 / 148 (13 %) Učebna: CH8 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x42.1 %
dobrá9x47.4 %
průměrná2x10.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano13x68.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné17x89.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.94

Vyučující

N. Krylová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
N. Krylová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
N. Krylová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.06
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano13x68.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž1x5.3 %
žena18x94.7 %
průměr 1.95
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.1x5.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%2x10.5 %
méně než 25%1x5.3 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné16x84.2 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x15.8 %
průměrný13x68.4 %
nízký3x15.8 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký11x57.9 %
průměrný8x42.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět