Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52B Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 23 / 148 (16 %) Učebna: CH4 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá16x69.6 %
dobrá5x21.7 %
průměrná2x8.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x21.7 %
přiměrěné16x69.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.76

Vyučující

M. Štědrý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
M. Štědrý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
M. Štědrý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x30.4 %
průměr 1.19
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x43.5 %
žena13x56.5 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%20x87 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné7x30.4 %
průměrné12x52.2 %
podprůměrné2x8.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x39.1 %
průměrný11x47.8 %
nízký3x13 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký12x52.2 %
průměrný11x47.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět