Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52 Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 67 / 148 (45 %) Učebna: CH1 Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá23x34.8 %
dobrá29x43.9 %
průměrná9x13.6 %
špatná4x6.1 %
velmi špatná1x1.5 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x35.8 %
spíše ano30x44.8 %
spíše ne11x16.4 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x37.3 %
spíše ano27x40.3 %
spíše ne15x22.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x50.7 %
spíše ano23x34.3 %
spíše ne4x6 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit5x7.5 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x32.8 %
spíše ano28x41.8 %
spíše ne3x4.5 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit12x17.9 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké14x20.9 %
přiměrěné51x76.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.78

Vyučující

N. Krylová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x22.4 %
spíše ano30x44.8 %
spíše ne13x19.4 %
rozhodně ne6x9 %
nemohu posoudit3x4.5 %
průměr 2.16
N. Krylová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano47x70.1 %
spíše ano14x20.9 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x6 %
průměr 1.29
N. Krylová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano39x58.2 %
spíše ano11x16.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x25.4 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x23.9 %
spíše ano32x47.8 %
spíše ne14x20.9 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit4x6 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano55x82.1 %
spíše ano10x14.9 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano44x65.7 %
spíše ano22x32.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž26x38.8 %
žena41x61.2 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.67x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé67x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%52x77.6 %
75 – 50%10x14.9 %
50 – 25%4x6 %
méně než 25%1x1.5 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x6 %
nadprůměrné12x17.9 %
průměrné42x62.7 %
podprůměrné8x11.9 %
špatné1x1.5 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký14x20.9 %
průměrný45x67.2 %
nízký8x11.9 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký24x35.8 %
průměrný30x44.8 %
nízký13x19.4 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět