Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P47ZC Matematická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 114 / 127 (90 %) Učebna: LR Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá19x17 %
dobrá52x46.4 %
průměrná28x25 %
špatná10x8.9 %
velmi špatná3x2.7 %
průměr 2.34
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x25.7 %
spíše ano48x42.5 %
spíše ne24x21.2 %
rozhodně ne11x9.7 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano54x47.8 %
spíše ano50x44.2 %
spíše ne5x4.4 %
rozhodně ne2x1.8 %
nemohu posoudit2x1.8 %
průměr 1.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x14.2 %
spíše ano43x38.1 %
spíše ne34x30.1 %
rozhodně ne17x15 %
nemohu posoudit3x2.7 %
průměr 2.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x15.2 %
spíše ano50x44.6 %
spíše ne30x26.8 %
rozhodně ne6x5.4 %
nemohu posoudit9x8 %
průměr 2.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké67x59.3 %
přiměrěné37x32.7 %
nízké6x5.3 %
nemohu posoudit3x2.7 %
průměr 1.45

Vyučující

M. Křížek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x8.8 %
spíše ano49x43 %
spíše ne31x27.2 %
rozhodně ne17x14.9 %
nemohu posoudit7x6.1 %
průměr 2.51
Z. Engel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x0.9 %
spíše ano40x35.1 %
spíše ne52x45.6 %
rozhodně ne11x9.6 %
nemohu posoudit10x8.8 %
průměr 2.7
F. Hartvich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x10.5 %
spíše ano54x47.4 %
spíše ne29x25.4 %
rozhodně ne9x7.9 %
nemohu posoudit10x8.8 %
průměr 2.34
M. Křížek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x15.8 %
spíše ano59x51.8 %
spíše ne23x20.2 %
rozhodně ne8x7 %
nemohu posoudit6x5.3 %
průměr 2.19
Z. Engel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x13.2 %
spíše ano75x65.8 %
spíše ne13x11.4 %
rozhodně ne2x1.8 %
nemohu posoudit9x7.9 %
průměr 2.02
F. Hartvich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x29.8 %
spíše ano57x50 %
spíše ne13x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x8.8 %
průměr 1.8
M. Křížek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x7.9 %
spíše ano30x26.3 %
spíše ne10x8.8 %
rozhodně ne6x5.3 %
nemohu posoudit59x51.8 %
průměr 2.24
Z. Engel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x7 %
spíše ano24x21.1 %
spíše ne11x9.6 %
rozhodně ne2x1.8 %
nemohu posoudit69x60.5 %
průměr 2.16
F. Hartvich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x8.8 %
spíše ano25x21.9 %
spíše ne6x5.3 %
rozhodně ne5x4.4 %
nemohu posoudit68x59.6 %
průměr 2.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x31.3 %
spíše ano58x51.8 %
spíše ne11x9.8 %
rozhodně ne8x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano101x89.4 %
spíše ano3x2.7 %
spíše ne3x2.7 %
rozhodně ne5x4.4 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano62x55.4 %
spíše ano41x36.6 %
spíše ne9x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž66x57.9 %
žena48x42.1 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.114x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé100x88.5 %
opakovaně13x11.5 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%90x78.9 %
75 – 50%9x7.9 %
50 – 25%11x9.6 %
méně než 25%4x3.5 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x3.5 %
nadprůměrné20x17.5 %
průměrné71x62.3 %
podprůměrné16x14 %
špatné3x2.6 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký18x15.8 %
průměrný75x65.8 %
nízký21x18.4 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký28x24.8 %
průměrný61x54 %
nízký24x21.2 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět