Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P11 Mammaliologie I

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 13 / 38 (34 %) Učebna: B2P Termín: Pá,12:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x61.5 %
dobrá4x30.8 %
průměrná1x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 2.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x46.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 2

Vyučující

I. Horáček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
I. Horáček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
I. Horáček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.45
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž2x15.4 %
žena11x84.6 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%6x46.2 %
75 – 50%6x46.2 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.62
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x66.7 %
průměrný3x25 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.42
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x15.4 %
průměrný10x76.9 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět