Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P97 Latinská Amerika

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 23 / 54 (43 %) Učebna: VEZ Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá11x47.8 %
dobrá8x34.8 %
průměrná4x17.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.74
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné21x91.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.95

Vyučující

B. Jánský ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.38
E. Jánská ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.65
J. Vágner ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.76
B. Jánský je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
E. Jánská je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.5
J. Vágner je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.48
B. Jánský je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x60.9 %
průměr 1.56
E. Jánská je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x60.9 %
průměr 1.56
J. Vágner je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x69.6 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano16x69.6 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x17.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x26.1 %
žena17x73.9 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.9x39.1 %
Nmgr.14x60.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.61
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%16x69.6 %
75 – 50%6x26.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné16x69.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký11x47.8 %
průměrný11x47.8 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x39.1 %
průměrný14x60.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět