Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C22H Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 26 / 250 (10 %) Učebna: LT Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá11x42.3 %
dobrá15x57.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x15.4 %
přiměrěné21x80.8 %
nízké1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Vyučující

P. Vojtíšek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
P. Vojtíšek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
P. Vojtíšek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x57.7 %
průměr 1.55
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x38.5 %
žena16x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%25x96.2 %
75 – 50%1x3.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné3x11.5 %
průměrné20x76.9 %
podprůměrné2x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x19.2 %
průměrný19x73.1 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký13x50 %
průměrný13x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět