Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C22G Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 23 / 250 (9 %) Učebna: LT Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x52.2 %
dobrá9x39.1 %
průměrná2x8.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x21.7 %
přiměrěné17x73.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.77

Vyučující

M. Kamlar ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne8x34.8 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
M. Kamlar je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
M. Kamlar je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x95.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.18
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x21.7 %
žena18x78.3 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%22x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné10x43.5 %
průměrné13x56.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký6x26.1 %
průměrný14x60.9 %
nízký3x13 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký11x47.8 %
průměrný12x52.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět