Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C22C Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 22 / 250 (9 %) Učebna: LT Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá13x59.1 %
dobrá8x36.4 %
průměrná1x4.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x27.3 %
přiměrěné16x72.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73

Vyučující

J. Kotek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.74
? ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
J. Kotek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
? je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
J. Kotek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 1.5
? je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x31.8 %
žena15x68.2 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%21x95.5 %
75 – 50%1x4.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné6x28.6 %
průměrné10x47.6 %
podprůměrné2x9.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký11x50 %
průměrný9x40.9 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký12x54.5 %
průměrný9x40.9 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět