Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P94Z Krajinná ekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 54 (28 %) Učebna: VG Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x13.3 %
dobrá4x26.7 %
průměrná6x40 %
špatná3x20 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x46.7 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.85

Vyučující

Z. Lipský ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne7x46.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.53
Z. Lipský je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Z. Lipský je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.36
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.07

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x71.4 %
žena4x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%9x60 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%5x33.3 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.87
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné13x86.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x13.3 %
průměrný9x60 %
nízký4x26.7 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x13.3 %
průměrný8x53.3 %
nízký5x33.3 %
průměr 2.2
Vybrat jiný předmět