Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P48 Koordinační a supramolekulární chemie

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 8 / 27 (30 %) Učebna: CH7 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x50 %
dobrá2x25 %
průměrná2x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

I. Lukeš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
I. Lukeš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29
I. Lukeš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x50 %
žena4x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%7x87.5 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x12.5 %
nadprůměrné2x25 %
průměrné5x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x62.5 %
průměrný3x37.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x12.5 %
průměrný6x75 %
nízký1x12.5 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět