Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300P17Z Kartografie pro demografy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 38 / 64 (59 %) Učebna: VP Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá15x39.5 %
dobrá22x57.9 %
průměrná1x2.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x34.2 %
spíše ano19x50 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x71.1 %
spíše ano9x23.7 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x57.9 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.2 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano16x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x18.4 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x5.3 %
přiměrěné33x86.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.94

Vyučující

L. Šídlo ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x52.6 %
spíše ano16x42.1 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.49
L. Šídlo je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x78.9 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.14
L. Šídlo je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x26.3 %
spíše ano7x18.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x55.3 %
průměr 1.41
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x50 %
spíše ano19x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x92.1 %
spíše ano3x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x68.4 %
spíše ano12x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x31.6 %
žena26x68.4 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.38x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé38x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%26x68.4 %
75 – 50%8x21.1 %
50 – 25%4x10.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x10.5 %
průměrné31x81.6 %
podprůměrné2x5.3 %
špatné1x2.6 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x26.3 %
průměrný25x65.8 %
nízký3x7.9 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x23.7 %
průměrný27x71.1 %
nízký2x5.3 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět