Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z4 Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 32 / 139 (23 %) Učebna: LR Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá17x53.1 %
dobrá15x46.9 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x68.8 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x62.5 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x62.5 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x40.6 %
spíše ano15x46.9 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké10x31.3 %
přiměrěné20x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.67

Vyučující

J. Jaroš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x50 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
J. Jaroš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x87.5 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
J. Jaroš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x71.9 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x62.5 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x87.5 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x87.5 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž19x59.4 %
žena13x40.6 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.32x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé30x93.8 %
opakovaně2x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%27x84.4 %
75 – 50%2x6.3 %
50 – 25%1x3.1 %
méně než 25%2x6.3 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.1 %
nadprůměrné7x21.9 %
průměrné23x71.9 %
podprůměrné1x3.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký16x50 %
průměrný13x40.6 %
nízký3x9.4 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký19x59.4 %
průměrný13x40.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět