Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z1 Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 30 / 139 (22 %) Učebna: LR Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá19x63.3 %
dobrá10x33.3 %
průměrná1x3.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x40 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.3 %
průměr 1.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké7x23.3 %
přiměrěné22x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.76

Vyučující

J. Lysák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
J. Lysák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
J. Lysák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x86.7 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.07
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano9x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x96.7 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž17x56.7 %
žena13x43.3 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%27x90 %
75 – 50%3x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné6x20 %
průměrné22x73.3 %
podprůměrné1x3.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký19x63.3 %
průměrný11x36.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.37
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký23x76.7 %
průměrný6x20 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.27
Vybrat jiný předmět