Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 63 / 139 (45 %) Učebna: VG Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá30x48.4 %
dobrá27x43.5 %
průměrná5x8.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano38x61.3 %
spíše ano18x29 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne4x6.5 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano40x64.5 %
spíše ano21x33.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.34
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano47x75.8 %
spíše ano11x17.7 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.8 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x43.5 %
spíše ano24x38.7 %
spíše ne4x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x11.3 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké16x25.8 %
přiměrěné46x74.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74

Vyučující

J. Lysák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x24.2 %
spíše ano36x58.1 %
spíše ne10x16.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.92
J. Jaroš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x40.3 %
spíše ano30x48.4 %
spíše ne3x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x6.5 %
průměr 1.62
J. Lysák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano49x77.8 %
spíše ano12x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.2
J. Jaroš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano49x77.8 %
spíše ano9x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.9 %
průměr 1.16
J. Lysák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano47x74.6 %
spíše ano9x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit6x9.5 %
průměr 1.21
J. Jaroš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano40x63.5 %
spíše ano9x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit13x20.6 %
průměr 1.24
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x41 %
spíše ano32x52.5 %
spíše ne4x6.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano50x80.6 %
spíše ano5x8.1 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit3x4.8 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano49x79 %
spíše ano13x21 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž40x64.5 %
žena22x35.5 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.60x98.4 %
Nmgr.1x1.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé59x95.2 %
opakovaně3x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%54x87.1 %
75 – 50%7x11.3 %
50 – 25%1x1.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x4.8 %
nadprůměrné11x17.7 %
průměrné46x74.2 %
podprůměrné2x3.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký27x43.5 %
průměrný29x46.8 %
nízký6x9.7 %
průměr 1.66
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký33x53.2 %
průměrný26x41.9 %
nízký3x4.8 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět