Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P044 Informatika pro demografy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 2 / 70 (3 %) Učebna: Z3 Termín: Pá,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x100 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x50 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné1x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 2

Vyučující

M. Koňařík ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano1x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
J. Slabá ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 1
M. Koňařík je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 2
J. Slabá je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x100 %
M. Koňařík je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x100 %
J. Slabá je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x50 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž0x0 %
žena2x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.2x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé2x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%0x0 %
75 – 50%2x100 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x50 %
průměrné1x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x50 %
průměrný1x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný2x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět