Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P042 Informatika pro demografy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 14 / 70 (20 %) Učebna: Z3 Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá4x28.6 %
průměrná7x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2

Vyučující

K. Rybová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.54
K. Rybová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
K. Rybová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.08

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%8x57.1 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x14.3 %
průměrný8x57.1 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x28.6 %
průměrný8x57.1 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět