Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P18C Historická geografie a kartografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 30 (77 %) Učebna: VEZ Termín: Po,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x8.7 %
dobrá8x34.8 %
průměrná10x43.5 %
špatná3x13 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano3x13 %
spíše ne11x47.8 %
rozhodně ne7x30.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 2.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit7x30.4 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné20x87 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.95

Vyučující

P. Chromý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit11x47.8 %
průměr 2.42
Z. Kučera ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne5x21.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.52
M. Tůmová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
P. Chromý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x56.5 %
průměr 1.3
Z. Kučera je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
M. Tůmová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
P. Chromý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.5
Z. Kučera je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.75
M. Tůmová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x69.6 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž16x69.6 %
žena7x30.4 %
průměr 1.3
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.2x8.7 %
Nmgr.21x91.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé21x91.3 %
opakovaně2x8.7 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%20x87 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné17x73.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x8.7 %
průměrný12x52.2 %
nízký9x39.1 %
průměr 2.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný16x72.7 %
nízký6x27.3 %
průměr 2.27
Vybrat jiný předmět