Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P101Z Globální systémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 14 / 20 (70 %) Učebna: Z1 Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá7x50 %
průměrná7x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x35.7 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Vyučující

T. Matějček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
J. Novotný ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.46
V. Vilímek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2.82
T. Matějček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
J. Novotný je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
V. Vilímek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.7
T. Matějček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.3
J. Novotný je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1.67
V. Vilímek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.2x14.3 %
Nmgr.12x85.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%13x92.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x7.1 %
průměrné13x92.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x21.4 %
průměrný9x64.3 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný10x71.4 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět