Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P43Z3 Geoinformační systémy

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 18 / 52 (35 %) Učebna: K1 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x5.6 %
dobrá9x50 %
průměrná5x27.8 %
špatná3x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 2.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x22.2 %
přiměrěné14x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78

Vyučující

L. Brůha ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne4x22.2 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.71
L. Brůha je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
L. Brůha je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne8x44.4 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x55.6 %
žena8x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x83.3 %
75 – 50%2x11.1 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné1x5.6 %
průměr 2.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x44.4 %
průměrný8x44.4 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x33.3 %
průměrný7x38.9 %
nízký5x27.8 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět