Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P43Z1 Geoinformační systémy

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 16 / 52 (31 %) Učebna: K1 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x25 %
dobrá8x50 %
průměrná4x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x18.8 %
přiměrěné13x81.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81

Vyučující

J. Kříž ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
J. Kříž je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
J. Kříž je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x81.3 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x75 %
žena4x25 %
průměr 1.25
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.14x87.5 %
Nmgr.2x12.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%11x68.8 %
75 – 50%3x18.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x12.5 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné4x25 %
průměrné9x56.3 %
podprůměrné2x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x31.3 %
průměrný10x62.5 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x31.3 %
průměrný11x68.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět