Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P293 Geografie migrace a integrace cizinců

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 16 (81 %) Učebna: G2 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá3x23.1 %
průměrná7x53.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Vyučující

E. Jánská ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
E. Jánská je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
E. Jánská je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x46.2 %
žena7x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.2x15.4 %
Nmgr.11x84.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.85
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%11x84.6 %
75 – 50%2x15.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x23.1 %
nadprůměrné5x38.5 %
průměrné5x38.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.15
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x61.5 %
průměrný5x38.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x7.7 %
průměrný11x84.6 %
nízký1x7.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět