Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P01B Geochemie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 22 / 32 (69 %) Učebna: M Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá9x40.9 %
dobrá7x31.8 %
průměrná4x18.2 %
špatná2x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x31.8 %
průměr 2.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné16x72.7 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit4x18.2 %
průměr 2

Vyučující

P. Drahota ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
P. Drahota je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.24
P. Drahota je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne4x18.2 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.29

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž11x50 %
žena11x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.13x59.1 %
Nmgr.9x40.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.41
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%3x13.6 %
50 – 25%2x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné8x36.4 %
průměrné10x45.5 %
podprůměrné3x13.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x9.1 %
průměrný17x77.3 %
nízký3x13.6 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x18.2 %
průměrný13x59.1 %
nízký5x22.7 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět