Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P17 Genetika

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 5/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 78 / 318 (25 %) Učebna: VG Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá29x37.2 %
dobrá39x50 %
průměrná6x7.7 %
špatná3x3.8 %
velmi špatná1x1.3 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano54x69.2 %
spíše ano19x24.4 %
spíše ne4x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano66x84.6 %
spíše ano9x11.5 %
spíše ne3x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano52x66.7 %
spíše ano22x28.2 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.34
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x43.6 %
spíše ano30x38.5 %
spíše ne6x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x10.3 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké11x14.1 %
přiměrěné58x74.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x11.5 %
průměr 1.84

Vyučující

D. Holá ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x33.3 %
spíše ano38x48.7 %
spíše ne6x7.7 %
rozhodně ne4x5.1 %
nemohu posoudit4x5.1 %
průměr 1.84
M. Kočová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x30.8 %
spíše ano32x41 %
spíše ne10x12.8 %
rozhodně ne7x9 %
nemohu posoudit5x6.4 %
průměr 2
D. Holá je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano69x88.5 %
spíše ano7x9 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.12
M. Kočová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano67x85.9 %
spíše ano9x11.5 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.14
D. Holá je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x15.4 %
spíše ano3x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit63x80.8 %
průměr 1.2
M. Kočová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x18.2 %
spíše ano4x5.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit59x76.6 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x44.9 %
spíše ano37x47.4 %
spíše ne4x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano48x62.3 %
spíše ano17x22.1 %
spíše ne5x6.5 %
rozhodně ne3x3.9 %
nemohu posoudit4x5.2 %
průměr 1.49
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano58x74.4 %
spíše ano16x20.5 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.8 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž19x24.4 %
žena59x75.6 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.78x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé76x97.4 %
opakovaně2x2.6 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%60x76.9 %
75 – 50%16x20.5 %
50 – 25%2x2.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré5x6.4 %
nadprůměrné20x25.6 %
průměrné50x64.1 %
podprůměrné2x2.6 %
špatné1x1.3 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký41x52.6 %
průměrný32x41 %
nízký5x6.4 %
průměr 1.54
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký31x39.7 %
průměrný40x51.3 %
nízký7x9 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět