Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340V01 Euroamerické vztahy včera, dnes a zítra: konec Západu?

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Z; 3 kr.
Respondentů: 32 / 50 (64 %) Učebna: PR Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá13x40.6 %
dobrá15x46.9 %
průměrná4x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.72
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x28.1 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne10x31.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x25 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne9x28.1 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit7x21.9 %
průměr 2.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x21.9 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne5x15.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x40.6 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x15.6 %
přiměrěné24x75 %
nízké3x9.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94

Vyučující

A. Vondra ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x56.3 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
A. Vondra je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x96.8 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
A. Vondra je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x22.6 %
spíše ano2x6.5 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x67.7 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x56.3 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x81.3 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž14x43.8 %
žena18x56.3 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.15x46.9 %
Nmgr.17x53.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.53
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé32x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%29x90.6 %
75 – 50%3x9.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré6x18.8 %
nadprůměrné8x25 %
průměrné18x56.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký17x53.1 %
průměrný14x43.8 %
nízký1x3.1 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x28.1 %
průměrný19x59.4 %
nízký4x12.5 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět