Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P85 Epigenetics

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 22 / 40 (55 %) Učebna: B8 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá20x90.9 %
dobrá2x9.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké7x31.8 %
přiměrěné10x45.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.59

Vyučující

P. Svoboda ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
P. Svoboda je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.1
P. Svoboda je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x47.6 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x36.4 %
žena14x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.3x13.6 %
Nmgr.8x36.4 %
Ph.D.11x50 %
průměr 2.36
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé21x95.5 %
opakovaně1x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x81.8 %
75 – 50%4x18.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré5x23.8 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné11x52.4 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký19x86.4 %
průměrný3x13.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x36.4 %
průměrný13x59.1 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět