Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P16P Ekosystémová a krajinná ekologie

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 12 / 78 (15 %) Učebna: B14 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x33.3 %
dobrá4x33.3 %
průměrná4x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x91.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2

Vyučující

P. Kovář ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
P. Kovář je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
P. Kovář je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x41.7 %
žena7x58.3 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.10x83.3 %
Nmgr.2x16.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%7x58.3 %
75 – 50%4x33.3 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné1x8.3 %
průměrné10x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x25 %
průměrný8x66.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x16.7 %
průměrný9x75 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět