Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720P49 Dějiny filosofie I

Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 10 / 129 (8 %) Učebna: B3 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x70 %
dobrá2x20 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2

Vyučující

Z. Kratochvíl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Z. Kratochvíl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Z. Kratochvíl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x80 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž2x20 %
žena8x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.8x88.9 %
Nmgr.1x11.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%5x55.6 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné6x60 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x70 %
průměrný3x30 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x40 %
průměrný5x50 %
nízký1x10 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět