Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P02C Demografické informační systémy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 24 / 32 (75 %) Učebna: Z3 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x4.2 %
dobrá6x25 %
průměrná15x62.5 %
špatná2x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.04
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne4x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x8.3 %
přiměrěné18x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.9

Vyučující

L. Fialová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne17x70.8 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.83
L. Fialová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.65
L. Fialová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x66.7 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne12x50 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.96

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x33.3 %
žena16x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%22x91.7 %
75 – 50%2x8.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x29.2 %
průměrné17x70.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x4.2 %
průměrný17x70.8 %
nízký6x25 %
průměr 2.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x12.5 %
průměrný14x58.3 %
nízký7x29.2 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět