Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07A1 Demografická analýza I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 15 / 79 (19 %) Učebna: Z3 Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x33.3 %
dobrá10x66.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné12x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.92

Vyučující

B. Burcin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
B. Burcin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
B. Burcin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x46.7 %
žena8x53.3 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.14x93.3 %
Nmgr.1x6.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%11x73.3 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x26.7 %
průměrné9x60 %
podprůměrné2x13.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x26.7 %
průměrný9x60 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x46.7 %
průměrný8x53.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět