Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170C21 Cvičení z protistologie

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 77 / 92 (84 %) Učebna: B204 Termín: St,12:15

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá37x48.7 %
dobrá36x47.4 %
průměrná3x3.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x31.6 %
spíše ano37x48.7 %
spíše ne13x17.1 %
rozhodně ne2x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano58x75.3 %
spíše ano16x20.8 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano56x72.7 %
spíše ano13x16.9 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x9.1 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x36.4 %
spíše ano26x33.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x29.9 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké7x9.1 %
přiměrěné52x67.5 %
nízké2x2.6 %
nemohu posoudit16x20.8 %
průměr 1.92

Vyučující

I. Čepička ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x42.9 %
spíše ano35x45.5 %
spíše ne6x7.8 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.67
V. Hampl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x33.8 %
spíše ano34x44.2 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit15x19.5 %
průměr 1.63
P. Škaloud ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x45.5 %
spíše ano24x31.2 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne2x2.6 %
nemohu posoudit14x18.2 %
průměr 1.54
I. Čepička je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano60x77.9 %
spíše ano12x15.6 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.9 %
průměr 1.22
V. Hampl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano52x67.5 %
spíše ano8x10.4 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x20.8 %
průměr 1.16
P. Škaloud je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano50x64.9 %
spíše ano11x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit15x19.5 %
průměr 1.23
I. Čepička je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x10.4 %
spíše ano4x5.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit65x84.4 %
průměr 1.33
V. Hampl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x9.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit70x90.9 %
průměr 1
P. Škaloud je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x7.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit71x92.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano48x63.2 %
spíše ano24x31.6 %
spíše ne4x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano74x97.4 %
spíše ano1x1.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano49x64.5 %
spíše ano20x26.3 %
spíše ne5x6.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž22x28.6 %
žena55x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.77x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé75x97.4 %
opakovaně2x2.6 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%62x80.5 %
75 – 50%8x10.4 %
50 – 25%3x3.9 %
méně než 25%4x5.2 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré5x6.5 %
nadprůměrné24x31.2 %
průměrné47x61 %
podprůměrné1x1.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký26x33.8 %
průměrný46x59.7 %
nízký5x6.5 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký25x32.9 %
průměrný48x63.2 %
nízký3x3.9 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět