Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340M09 Contemporary trends in migration studies (a discussion seminar)

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 5 kr.
Respondentů: 23 / 25 (92 %) Učebna: LR Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá11x47.8 %
dobrá11x47.8 %
průměrná1x4.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné21x91.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Vyučující

K. Janurová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
L. Pavelková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
K. Janurová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
L. Pavelková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
K. Janurová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.05
L. Pavelková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž13x56.5 %
žena10x43.5 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.17x73.9 %
Nmgr.6x26.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.26
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%21x91.3 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré6x26.1 %
nadprůměrné14x60.9 %
průměrné3x13 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 1.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký13x56.5 %
průměrný10x43.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x26.1 %
průměrný16x69.6 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět