Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG440P01G Chemie geologických procesů

Ústav petrologie a strukturní geologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 18 / 32 (56 %) Učebna: M Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá9x50 %
dobrá8x44.4 %
průměrná1x5.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné15x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.94

Vyučující

V. Špillar ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
V. Špillar je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
V. Špillar je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.08
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x66.7 %
žena6x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé15x83.3 %
opakovaně3x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné9x50 %
podprůměrné4x22.2 %
špatné1x5.6 %
průměr 3.11
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x27.8 %
průměrný11x61.1 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x33.3 %
průměrný8x44.4 %
nízký4x22.2 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět