Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P11M Chemická struktura (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 32 (34 %) Učebna: CH3 Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x36.4 %
dobrá6x54.5 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x27.3 %
přiměrěné8x72.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73

Vyučující

L. Rulíšek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
M. Srnec ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
L. Rulíšek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
M. Srnec je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
L. Rulíšek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1
M. Srnec je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž2x18.2 %
žena9x81.8 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.8x72.7 %
Nmgr.3x27.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.27
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%9x81.8 %
75 – 50%2x18.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x20 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné6x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x20 %
průměrný6x60 %
nízký2x20 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x30 %
průměrný5x50 %
nízký2x20 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět