Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P04A Anatomie člověka I

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 8 / 47 (17 %) Učebna: B2 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x62.5 %
dobrá3x37.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x75 %
přiměrěné2x25 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Vyučující

J. Velemínská ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
P. Sedlak ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
J. Velemínská je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
P. Sedlak je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
J. Velemínská je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1
P. Sedlak je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž2x25 %
žena6x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x12.5 %
Nmgr.7x87.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%7x87.5 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x37.5 %
průměrné4x50 %
podprůměrné1x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x87.5 %
průměrný1x12.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x50 %
průměrný4x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět