Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P355 Anatomie a morfologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 13 / 96 (14 %) Učebna: B11 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x38.5 %
dobrá8x61.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x92.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Vyučující

L. Reilová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 2.56
A. Böhmová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 2.67
Z. Lhotáková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
L. Reilová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.1
A. Böhmová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.25
Z. Lhotáková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
L. Reilová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1.5
A. Böhmová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1.5
Z. Lhotáková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x46.2 %
žena7x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%2x15.4 %
průměr 1.69
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x23.1 %
průměrný6x46.2 %
nízký4x30.8 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x15.4 %
průměrný9x69.2 %
nízký2x15.4 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět