Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P31A1 Analytická chemie I + II (b)

Katedra analytické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/2 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 12 / 146 (8 %) Učebna: CH5 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x58.3 %
dobrá5x41.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x16.7 %
přiměrěné10x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Vyučující

V. Červený ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
V. Červený je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
V. Červený je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x50 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé11x91.7 %
opakovaně1x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%8x66.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x16.7 %
méně než 25%2x16.7 %
průměr 1.83
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné8x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x8.3 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký2x16.7 %
průměrný8x66.7 %
nízký2x16.7 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x58.3 %
průměrný5x41.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět