Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB130P08 Základy zahradnictví

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 2 kr.
Respondentů: 121 / 139 (87 %) Učebna: KFR Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá107x88.4 %
dobrá14x11.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano44x36.4 %
spíše ano42x34.7 %
spíše ne25x20.7 %
rozhodně ne5x4.1 %
nemohu posoudit5x4.1 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano73x60.3 %
spíše ano37x30.6 %
spíše ne9x7.4 %
rozhodně ne2x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano84x69.4 %
spíše ano22x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x12.4 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano50x41.3 %
spíše ano32x26.4 %
spíše ne5x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x28.1 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké9x7.4 %
přiměrěné96x79.3 %
nízké5x4.1 %
nemohu posoudit11x9.1 %
průměr 1.96

Vyučující

Tylová Edita ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano106x89.1 %
spíše ano13x10.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Ponert Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano67x58.3 %
spíše ano33x28.7 %
spíše ne2x1.7 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit12x10.4 %
průměr 1.39
Tyč Dimitrij ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano81x70.4 %
spíše ano26x22.6 %
spíše ne4x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x3.5 %
průměr 1.31
Tylová Edita je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano113x95 %
spíše ano5x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.8 %
průměr 1.04
Ponert Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano86x74.8 %
spíše ano11x9.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x15.7 %
průměr 1.11
Tyč Dimitrij je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano91x79.8 %
spíše ano14x12.3 %
spíše ne4x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x4.4 %
průměr 1.2
Tylová Edita je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano39x32.8 %
spíše ano8x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit72x60.5 %
průměr 1.17
Ponert Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano22x19 %
spíše ano8x6.9 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit85x73.3 %
průměr 1.32
Tyč Dimitrij je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano23x19.8 %
spíše ano11x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit82x70.7 %
průměr 1.32
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano105x86.8 %
spíše ano16x13.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano112x92.6 %
spíše ano7x5.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano104x86 %
spíše ano15x12.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.7 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž31x25.6 %
žena90x74.4 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.107x88.4 %
Nmgr.14x11.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.12
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé119x98.3 %
opakovaně2x1.7 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%73x60.3 %
75 – 50%34x28.1 %
50 – 25%10x8.3 %
méně než 25%4x3.3 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré9x7.4 %
nadprůměrné25x20.7 %
průměrné85x70.2 %
podprůměrné2x1.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.66
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký90x74.4 %
průměrný31x25.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.26
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký90x74.4 %
průměrný31x25.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.26
Vybrat jiný předmět