Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P75 Základy virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 68 / 307 (22 %) Učebna: B3 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá50x73.5 %
dobrá14x20.6 %
průměrná4x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano30x44.1 %
spíše ano31x45.6 %
spíše ne7x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano49x72.1 %
spíše ano14x20.6 %
spíše ne3x4.4 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.34
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano39x57.4 %
spíše ano18x26.5 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x13.2 %
průměr 1.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano34x50 %
spíše ano16x23.5 %
spíše ne4x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x20.6 %
průměr 1.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x4.4 %
přiměrěné51x75 %
nízké4x5.9 %
nemohu posoudit10x14.7 %
průměr 2.02

Vyučující

Drda Morávková Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano50x73.5 %
spíše ano16x23.5 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Drda Morávková Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano59x86.8 %
spíše ano7x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.15
Drda Morávková Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x19.1 %
spíše ano5x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit50x73.5 %
průměr 1.28
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano54x79.4 %
spíše ano12x17.6 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano33x48.5 %
spíše ano21x30.9 %
spíše ne9x13.2 %
rozhodně ne3x4.4 %
nemohu posoudit2x2.9 %
průměr 1.73
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano52x76.5 %
spíše ano13x19.1 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž18x26.5 %
žena50x73.5 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.63x92.6 %
Nmgr.5x7.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé66x97.1 %
opakovaně2x2.9 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%52x76.5 %
75 – 50%12x17.6 %
50 – 25%2x2.9 %
méně než 25%2x2.9 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré5x7.4 %
nadprůměrné12x17.6 %
průměrné51x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký38x55.9 %
průměrný29x42.6 %
nízký1x1.5 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký28x41.2 %
průměrný38x55.9 %
nízký2x2.9 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět