Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG440P02C Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin

Ústav petrologie a strukturní geologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 6 / 24 (25 %) Učebna: PP Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá6x100 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 2

Vyučující

Jedlička Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Kubínová Šárka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x83.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Jedlička Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Kubínová Šárka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Jedlička Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 2
Kubínová Šárka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž4x66.7 %
žena2x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.6x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%5x83.3 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x16.7 %
průměrné4x66.7 %
podprůměrné1x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x50 %
průměrný3x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x50 %
průměrný3x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět