Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P71 Základy molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 48 / 177 (27 %) Učebna: VG Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá12x25 %
dobrá20x41.7 %
průměrná12x25 %
špatná3x6.3 %
velmi špatná1x2.1 %
průměr 2.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano26x54.2 %
spíše ano14x29.2 %
spíše ne5x10.4 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano38x79.2 %
spíše ano9x18.8 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano21x43.8 %
spíše ano15x31.3 %
spíše ne5x10.4 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit6x12.5 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x10.4 %
spíše ano14x29.2 %
spíše ne16x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x27.1 %
průměr 2.31
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké25x52.1 %
přiměrěné18x37.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x10.4 %
průměr 1.42

Vyučující

Pospíšek Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano13x27.1 %
spíše ano20x41.7 %
spíše ne11x22.9 %
rozhodně ne4x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Pospíšek Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano28x58.3 %
spíše ano17x35.4 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.41
Pospíšek Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x4.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit46x95.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano16x33.3 %
spíše ano24x50 %
spíše ne5x10.4 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano20x41.7 %
spíše ano23x47.9 %
spíše ne3x6.3 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.68
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano22x45.8 %
spíše ano21x43.8 %
spíše ne3x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.59

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž19x39.6 %
žena29x60.4 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.47x97.9 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x2.1 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé45x93.8 %
opakovaně3x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%35x72.9 %
75 – 50%10x20.8 %
50 – 25%3x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré5x10.4 %
nadprůměrné13x27.1 %
průměrné28x58.3 %
podprůměrné2x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký18x37.5 %
průměrný25x52.1 %
nízký5x10.4 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký17x35.4 %
průměrný22x45.8 %
nízký9x18.8 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět