Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P42D Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 10 / 126 (8 %) Učebna: K1 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x20 %
průměrná4x40 %
špatná1x10 %
velmi špatná3x30 %
průměr 3.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x40 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano2x20 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x70 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké8x80 %
přiměrěné2x20 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Vyučující

Suchá Renata ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x20 %
spíše ne4x40 %
rozhodně ne4x40 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.2
Suchá Renata je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x20 %
spíše ne7x70 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.9
Suchá Renata je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano2x20 %
spíše ne6x60 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.7
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.11

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x80 %
žena2x20 %
průměr 1.2
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé8x80 %
opakovaně2x20 %
průměr 1.2
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%10x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné6x60 %
podprůměrné1x10 %
špatné1x10 %
průměr 3.1
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x30 %
průměrný5x50 %
nízký2x20 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x30 %
průměrný6x60 %
nízký1x10 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět