Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ370P42 Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 21 / 126 (17 %) Učebna: VG Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x4.8 %
dobrá5x23.8 %
průměrná13x61.9 %
špatná2x9.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano4x19 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x14.3 %
přiměrěné17x81 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85

Vyučující

Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne10x47.6 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.52
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit15x71.4 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž14x66.7 %
žena7x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%17x81 %
75 – 50%2x9.5 %
50 – 25%2x9.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné2x9.5 %
průměrné14x66.7 %
podprůměrné2x9.5 %
špatné1x4.8 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x14.3 %
průměrný13x61.9 %
nízký5x23.8 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x19 %
průměrný14x66.7 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět