Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360S11 Základy geoinformatiky II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 19 / 24 (79 %) Učebna: Z3 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x5.3 %
dobrá9x47.4 %
průměrná6x31.6 %
špatná2x10.5 %
velmi špatná1x5.3 %
průměr 2.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.81
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x21.1 %
přiměrěné11x57.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.73

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne7x36.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano16x84.2 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x31.6 %
žena13x68.4 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.17x89.5 %
Nmgr.2x10.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%2x10.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné12x63.2 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x5.3 %
průměrný12x63.2 %
nízký6x31.6 %
průměr 2.26
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x21.1 %
průměrný9x47.4 %
nízký6x31.6 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět