Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09C Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 132 (8 %) Učebna: B5 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá7x63.6 %
dobrá3x27.3 %
průměrná0x0 %
špatná1x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x18.2 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.78

Vyučující

Turčičová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Turčičová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Turčičová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x18.2 %
žena9x81.8 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.6x54.5 %
Nmgr.3x27.3 %
Ph.D.2x18.2 %
průměr 1.64
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%8x72.7 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%2x18.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné6x54.5 %
podprůměrné2x18.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x45.5 %
průměrný6x54.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x72.7 %
průměrný2x18.2 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.36
Vybrat jiný předmět